Apropa si deleaga

Proiect Aplicatie Informatica FixTrack

 

sigla UE(2)

Obiective generale ale proiectului:

Intotdeauna am considerat ca progresul tehnologic este mai rapid decat dezvoltarea capacitatii de utilizare eficienta a tehnologiei. Credem in capacitatea comertului electronic de a utiliza ingenios tehnologia pentru a imbunatati societatea. Sistemul informatic integrat este destinat managementului si optimizarii activitatilor, atat agentilor back-office, cat si agentilor de pe teren. Fiecare agent va avea posibilitatea de a vizualiza si de a actualiza informatii referitoare la activitatea lor zilnica, cat si acordarea atentiei cuvenite clientilor prin intermediul platformei web de suport prin tichetare. Platforma va fi un instrument eficient de comunicare, fiind mai aproape de problemele sesizate, dar totodata reprezentand si un instrument de monitorizare si urmarire a modului si a felului in care acele sesizari au fost solutionate. Pentru a avea o colaborare pe termen lung cu clientii nostri, am dezvoltat un sistem de asistenta complex, care ofera acestora atât suport tehnic, cat si solutii pentru dezvoltarea afacerii pe care o administreaza.

Obiectivul general al prezentului proiect il constituie asadar, implementarea unui sistem informatic care sa permita implementarea unei soltii on-line centralizate de helpdesk, asistenta de la distanta si monitorizare proactiva.
Strategia companiei Ka&Te Associates include obiective de calitate, dar si avantaje functionale, operationale, ce vizeaza prestarea de servicii de inaltă calitate, atât clienţilor, cât şi angajaţilor sau colaboratori unei terţe companii, prin asigurarea unor condiţii de lucru foarte bune, eficiente, modernizate. Scopul implementarii acestui sistem informatic este centralizat pe comunicarea mai bună între angajaţi şi între firmă şi clienţi, el fiind astfel subordonat direct obiectivelor strategice.

Obiective specifice
In vederea cresterii eficientei activitatii, gestionarii corecte, dar si a cresterii performantei operationale, Ka&Te Associates vizeaza achizitionarea componentelor TIC, care sa permita desfasurarea unei relatii de tip B2B, prin intermediul acestui sistem informatic.
Sistemul va asigura accesul IMM-urilor in cadrul celor mai moderne tehnologii de comunicatii, fara ca acestea sa fie nevoite sa investeasca mari sume de bani pentru dotarea cu echipamente sofisticate.
Sistemul informatic este destinat tuturor companiilor care isi desfasoara activitatea in functie de sesizari sau evenimente care necesita urmarirea in diverse faze (confirmare, inregistrare, on-hold, trecere in lucru, finalizare).
Obiectivele specifice avute in vederea realizarii sistemului informatic sunt urmatoarele:

Obiective organizationale:
* Cresterea eficientei angajatilor ;
* Imbunatatirea modalitatilor de gestionare a activitatilor ;
* Cresterea calitatii serviciilor oferite catre clienti;
* Cresterea numarului de clienti si a vanzarilor implicit.

Obiective ale managementului afacerii:
* Implementarea a noi strategii de business;
* Optimizarea si standardizarea proceselor de afaceri la nivelul companiei;
* Imbunatatirea timpilor de raspuns la cererile clientilor, prin specializare, customizare;
* Integrarea diferitelor parti ale organizatiei intr-un singur serviciu.

Obiective tehnologice:
* Garantarea securitatii informatiilor si a accesului controlat la informatii;
* Virtualizarea si controlul sistemelor ;
* Garantia unei dezvoltari viitoare sustinuta, bazata pe tehnologii de ultima generatie si nu limitate de catre infrastructura informatica;
* Mobilitatea datelor prin conectare peste Internet ;
* Achizitia de componente hardware si software care sa sustina schimbul de date securizat si comunicarea intre Ka&Te Associates si clientii sai prin intermediul retelei WEB .

Obiective financiar-economice:
* Reducerea costurilor interne de functionare a echipamentelor informatice;
* Cresterea numarului de clienti;
* Cresterea profitabilitatii;

Obiectivul general al proiectului este in conformitate cu (1) obiectivul general al POSCCE care este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul UE, prin faptul ca este subordonat acestor obiective prin propunerea dezvoltarii unei platforme tehnologice care poate asigura cresterea productivitatii IMM-urilor active in piata telecomunicatiilor si astfel poate reduce decalajele fata de nivelul UE in acest domeniu, (2) obiectivul AP3 prin minimizarea investitiilor si reducerea costurilor de functionare si cu (3) obiectivul liniei de finantare POS CCE 332 prin incurajarea intrarii pe piata serviciilor si vanzarilor on-line si pe cea de telefonie si internet a IMM. Detalii în cap. C1 din Plan Afaceri.

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Fix Track este o aplicatie informatica on-line, adresata companiilor care isi desfasoara afacerile in domenii de activitate diverse si care vor avea posibilitatea sa monitorizeze evenimentele, sesizarile sau reclamatiile online, pe durata intregii durate de viaţa, in diverse faze, independent de locatie fizica, accesul facandu-se de la orice punct cu acces internet pe baza unui utilizator si a unei parole.
Prin imbunatatirea comunicatiilor, inclusiv utilizarea comunicatiilor de tip colaborativ (multi-conferinta), se obtine cresterea eficientei companiilor mici şi mijlocii.
Prin acest proiect se sprijina activ:
* Dinamizarea sectorului economic Tehnologiile Informatiei şi Comunicatiei ;
* Crearea alternativelor viabile pentru piata muncii ;
* Cresterea competitivitatii firmelor-clienti ai societatii.
contribuind la atingerea principalului obiectiv al Operatiunii 2 “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri˝, respectiv dezvoltarea comertului electronic si incurajarea intrarii IMM-urilor pe piata serviciilor si vanzarilor on-line.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare, precum si la realizarea obiectivului general al POS CCE, respectiv de crestere a competitivitatii economice a companiei, la nivel national si international, datorita realizarii unui serviciu ce va fi disponibil spre comercializare electronica, prin intermediul aplicatiei informatice.
Valoarea adaugata a proiectului consta in principal in virtualizarea asistentei acordate unui client de catre prestatorul de servicii de mentenanta a echipamentelor TIC si monitorizarea proactiva a activelor clientului, fara a necesita investitii majore.
Rezultatele implementarii proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare, precum si la realizarea obiectivului general al POS CCE, respectiv de crestere a competitivitatii economice a companiei, la nivel national si international, prin realizarea unui serviciu ce va fi disponibil spre comercializare electronica.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt :
– Clientii – prin valorificarea eficientelor aduse de proiect ;
– Oganizatia solicitantului- prin indeplinirea obiectivelor ;
– Angajatii – prin implicarea in activitati creatoare de valoare.
– Clientii, ca principali beneficiari directi ai proiectului, vor fi clientii actuali ai Ka&Te, la care se vor adauga inca 40 de companii.

Prin acest proiect se sprijina activ:
* Dinamizarea sectorului economic Tehnologiile Informatiei si Comunicatiei;
* Crearea alternativelor viabile pentru piata muncii;
* Cresterea competitivitatii firmelor-clienti ai societatii (in majoritatea lor IMM-uri)

Beneficiile indirecte estimate prin implementarea proiectului sunt :

Pentru clientii solutiei:
– Deschiderea de oportunitati- noi servicii catre clientii existenti si noi clienti potentiali.
– Asigurarea de informatii structurate si sprijin decizional in vederea planificarii spatiului/planificarii generale ;
– Siguranta informatiilor stocate pe calculatoarele din infrastructura IT, prin modulul de backup ;
– Raportarea facila a unui incident direct de catre utilizatorul care constata defectul de functionare a unei aplicatii sau sistem informatic ;
– Acces in timp real la statistici cu privire la serviciile de helpdesk – numar incidente raportate/rezolvate, timp alocat pentru rezolvare, timp de reactie, timpul efectiv de rezolvare
– Preintampinarea aparitiei defectiunilor in functionarea normala a unui sistem prin interventia proactiva, cu ajutorul modului de monitorizare a starii sistemului si a parametrilor critici.
– Interventii Helpdesk extrem de rapide si eficiente prin modulul de suport la distanta.

Pentru alti detinatori de interese:
– Administratii financiare – prin colectarea unor noi taxe din veniturile generate;
– Clientii partenerilor nostri care vor beneficia de disponibilitatea echipamentelor clientului, deservite rapid de noi ;
– Comunitatea de afaceri in care suntem implicati.
Activitatile desfasurate prin proiect :

Activitatea 1 – Managementul proiectului :
Subactivitatea 1.1. Monitorizarea si controlul implementarii;
Subactivitatea 1.2. Managementul procedural si financiar;
Subactivitatea 1.3. Managementul implementarii sistemului informatic;
Activitatea 2 -Atribuirea contractelor de furnizare si servicii necesare implementarii proiectului;
Activitatea 2 -Atribuirea contractelor de furnizare şi servicii necesare implementării proiectului:
Subactivitatea 2.1.Achizitii directe;
Subactivitatea 2.2. Elaborare documentatie de atribuire;
Subactivitate 2.3. Selectare furnizori de produse si servicii;
Subactivitate 2.4.Contractare furnizori de produse si servicii;
Activitatea 3- Informare si publicitate:
Subactivitatea 3.1. Anunt in presa privind inceperea proiectului;
Subactivitatea 3.2. Realizare etichete autocolante;
Subactivitatea 3.3. Realizare brosuri;
Subactivitatea 3.4. Realizare pliante;
Subactivitatea 3.5. Realizare website proiect;
Subactivitatea 3.6. Anunt in presa la finalizarea proiectului;
Activitatea 4 -Achizitie echipamente TIC;
Activitatea 5. Achizitie licente software si aplicatii informatice;
Activitatea 6. Implementarea sistemului informatic:
Subactivitatea 6.1. Implementarea solutiei Fix Track;
Subactivitatea 6.2. Implementarea modulelor;
Subactivitate 6.3. Testare si receptie;
Activitatea 7. Instruire personal:
Subactivitatea 7.1. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate;
Subactivitatea 7.2. Instruirea personalului care va asigura mentenanta;
Activitatea 8- Audit :
Subactivitate 8.1. Auditarea aplicatiei informatice;
Subactivitate 8.2. Auditarea financiara.

Perioada de implementare a proiectului “IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC FIX TRACK, SOLUTIE ON-LINE CENTRALIZATA DE HELPDESK SI MONITORIZARE PROACTIVĂ ” este de 6 luni.

Locatia proiectului: Str. Leon Voda, nr.22, etaj 1, Sector 4, Bucuresti.

Rezultatele propuse la finalul implementarii: 8 module functionale ale sistemului informatic.

Indicatori de realizare Valoare la începutul perioadei de
implementare (în cifre)
Valoare la sfarşitul perioadei de
implementare (în cifre)
Numar de module funcţionale ale sistemului informatic 0 8
Numar de categorii de produse/servicii care sunt disponibile spre comercializare electronică 0 1
Numar de cursuri on-line care sunt furnizate prin aplicaţia de e-learning 0 0
Top